O inițiativă comună a:
logo camera de comert romano germana 1
anaa
conpirom logo

"Proiectul Pactul pentru Munca a fost inițiat în 2019 cu obiectivul principal de a găsi soluții și strategii viabile, care pe termen mediu și lung să contribuie la echilibrarea pieței forței de muncă în România și la crearea unui cadru legislativ necesar pentru o evoluție coerentă a pieței muncii."

Obiectiv Pactul pentru Muncă

Obiectivul principal îl constituie găsirea de soluții și strategii viabile, care pe termen mediu și lung să contribuie la echilibrarea pieței forței de muncă în România și la crearea unui cadru legislativ necesar pentru o evoluție coerentă a pieței muncii.

Pentru o dezvoltare durabilă a pieței forței de muncă este nevoie de o viziune pe termen lung care să cuprindă cel puțin următoarele aspecte:

Pe parcursul dezbaterilor participanții au subliniat atât problemele concrete pe care le întâmpină cu privire la forța de muncă, cât și soluțiile legislative, fiscale etc. de care au nevoie pe termen scurt, mediu și lung, atât pentru dezvoltarea afacerilor cât și a oamenilor.

S-au creionat mai multe direcții în care sunt necesare îmbunătățiri: