Ionel Borș

Președinte
Confederația Patronală din Industria Română (CONPIROM)

Este președintele Confederației Patronale din Industria Română, înființată în anul 1992.

Confederația are în prezent 21 de Federații / Asociații Patronale / Patronate membre și militează pentru respectarea legislaţiei, promovarea eticii profesionale şi a normelor de concurenţă loială atât în activitatea şi în relaţiile dintre membrii săi, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici, cu organele administraţiei de stat şi celelalte structuri ale societăţii civile.